Over onsKlantenportaal
Aanmelden

Informatie over gegevensbescherming

Met deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de omgang met uw gegevens. Voor de gebruikte termen zoals “verwerking” of “verantwoordelijke” verwijzen wij naar de definities uit artikel 4 AVG van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze websites zijn niet gericht op kinderen en jongeren onder de 16 jaar.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Frigotechnik Handels-GmbH, Ruhrstraße 111, 22761 Hamburg, telefonisch bereikbaar op +49 40 540088-3, evenals per e-mail: sales@frigotechnik.de.

Hoe neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming?

De contactgegevens van onze externe functionaris voor gegevensbescherming zijn: Mauß Datenschutz GmbH, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per post (zie hierboven) of per telefoon: +49 40 999 99 52-0 of per e-mail: datenschutz@datenschutzanwalt-hamburg.de.

Wat doen we met uw gegevens?

Hieronder leest u wanneer welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt (type, omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens) en de wettelijke basis en duur van de opslag

Werking van de webserver, levering van de websites

Wanneer u onze websites bezoekt, verwerken wij automatisch de volgende gegevens van u om onze websites en de daarop verleende diensten te kunnen leveren:

- Browsertype en browserversie
- Gebruikt besturingssysteem
- Verwijzende URL
- Hostnaam van de toegangscomputer
- Tijdstip van serververzoek
- IP-adres

Om veiligheidsredenen slaan we deze informatie op in logbestanden en verwijderen deze automatisch wanneer u uw account deactiveert. De gegevens in de logbestanden worden gescheiden van uw andere gegevens opgeslagen.

Langere opslag vindt alleen plaats in gerechtvaardigde individuele gevallen (bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik of fraude of aanvallen op onze webserver). In deze gevallen worden de betreffende logbestanden opgeslagen totdat de kwestie is opgehelderd en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn voltooid.

Om u onze websites en de daarop aangeboden diensten te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van een dienstverlener (webhost) die namens ons en uitsluitend in overeenstemming met uw gegevens uw gegevens verwerkt met onze instructies.

cgrd GmbH, An der Alster 45, 20099 Hamburg

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens, zodat wij u onze websites en de daarop aangeboden diensten technisch foutloos, veilig en geoptimaliseerd voor uw behoeften kunnen aanbieden. Daarnaast is ons verdere legitieme belang het detecteren en voorkomen van pogingen tot fraude of aanvallen op onze websites.

Opslag en ophalen van gegevens op uw apparaat

Om de functionaliteiten te bieden die u nodig heeft, inclusief het ter beschikking stellen van de website, slaan wij gegevens in uw browser op in overeenstemming met artikel 25 TDDDG en lezen deze opnieuw uit. Hiervoor gebruiken wij zowel zogenaamde cookies als het sessiegeheugen en het lokale geheugen van de browser. Zonder deze opslag en opvraging van de gegevens zal onze website niet correct functioneren.

Concreet zijn de gegevens die in uw browser zijn opgeslagen een sessiecookie, die we gebruiken om de taal te controleren, en een sessiecookie om onze online winkel te beveiligen. Ook de taalkeuze voor de catalogi slaan wij op in lokale opslag. Deze opslag is permanent.

De wettelijke basis voor het opslaan en ophalen van gegevens uit uw browser is ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG in combinatie met. In overeenstemming met artikel 25 TDDDG, om onze websites op een aantrekkelijke en veilige manier te implementeren en om aan uw wensen met betrekking tot de bruikbaarheid en functionaliteit van de pagina's te voldoen.

Abonnement, verzenden en ontvangen van onze nieuwsbrief

Als u zich registreert voor onze e-mailnieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt voor het maken en verzenden van de nieuwsbrief en om een ​​bewijs van registratie te leveren totdat u uw toestemming intrekt. Nieuwsbrief verwerkt. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een overeenkomstige link. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn gegeven vóór de inwerkingtreding van de AVG, dat wil zeggen vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen gevolgen heeft voor de toekomst. Dit heeft geen gevolgen voor de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Wat uw verdere rechten als betrokkene betreft, verwijzen wij u naar onze opmerkingen hieronder.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u op de bevestigingslink klikken in de verificatie-e-mail die wij u sturen nadat u zich heeft geregistreerd, om uw toestemming te kunnen bewijzen. Wanneer u op de betreffende link klikt, slaan wij het openbare IP-adres op van de internetverbinding van waaruit de link wordt geopend, samen met de datum en het tijdstip van de klik. Wij verwerken deze gegevens om het bewijs te kunnen leveren dat u de ontvangst van onze e-mailnieuwsbrief heeft bevestigd. De wettelijke basis voor deze opslag is artikel 6 lid 1 letter c AVG.

Wij verwijderen uw gegevens wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De gegevens die we nodig hebben als bewijs dat u akkoord ging met het verzenden van de nieuwsbrief, verwijderen wij nadat de verjaringstermijn voor de overeenkomstige bewijsverplichtingen is verstreken.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de volgende dienstverlener, die uw gegevens uitsluitend namens ons en in overeenstemming met onze instructies verwerkt:

CleverReach GmbH & Co. KG
Schafjückenweg 2
26180 Rastede
Deutschland
Umsatzsteuer-Identnummer: DE230180364
Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg / HRA 4020

Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website. Dit wordt gedaan om uw verzoek te kunnen verwerken. Door uw gegevens in te dienen, geeft u toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor eventueel contact door ons in dit kader. Dit gebeurt om uw vragen te kunnen verwerken voor zover dit nodig is om de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt, is artikel 6, lid 1, onder a AVG, uw toestemming. Iets anders geldt alleen als de inhoud van uw contact het directe doel dient om een ​​contractuele relatie tussen u en ons tot stand te brengen of uit te voeren. In deze gevallen baseren wij de verwerking van uw gegevens op artikel 6, lid 1, letter b AVG.

Uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn en niet onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplichten of u uw toestemming intrekt.

Aanvragen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens, door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt, is artikel 6, lid 1, onder a AVG, uw toestemming. Iets anders geldt alleen als de inhoud van uw contact het directe doel dient om een ​​contractuele relatie tussen u en ons tot stand te brengen of uit te voeren. In deze gevallen baseren wij de verwerking van uw gegevens op artikel 6, lid 1, letter b AVG.

Uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn en niet onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplichten of u uw toestemming intrekt.

Bereik- en succesmeting

Wij willen onze websites voortdurend ontwikkelen en verbeteren. Voor dit doel willen wij het gebruikersgedrag statistisch evalueren. Voor het verzamelen van gegevens en statistische analyse maken we gebruik van de Matomo-service, die wordt aangeboden door “InnoCraft Ltd”, een bedrijf gevestigd op 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. De verzamelde gegevens omvatten bijvoorbeeld het aantal paginaweergaven, de bezochte subpagina's en de duur van het verblijf, evenals de in- en uitgangen. Als u onze pagina's opnieuw bezoekt, kunt u bovendien binnen korte tijd (minder dan 24 uur) worden herkend. Voor dit doel gebruikt Matomo een zogenaamde “config_id” om verschillende acties binnen een kort tijdsbestek van maximaal 24 uur te combineren tot een “bezoek”. De "config_id" van een bezoeker is een willekeurig gegenereerde, privacybehoudende, in de tijd beperkte hash die een beperkte set instellingen en attributen van de bezoeker bevat. De "config_id" of "config hash" is een string die wordt berekend op basis van het besturingssysteem, de browser, browserplug-ins, IP-adres en browsertaal van de bezoeker. In tegenstelling tot andere tools die gebruik maken van vingerafdrukken, maakt Matomo geen vingerafdruk en is de "config_id" slechts minder dan 24 uur geldig en exclusief voor onze website. Als u onze site op een later tijdstip opnieuw bezoekt, wordt er een nieuwe "config_id" gegenereerd, zodat dezelfde bezoeker elke dag een andere "config_id" ontvangt en niet kan worden herkend. Het IP-adres dat wordt gebruikt om de "config_id" aan te maken, is voorheen geanonimiseerd. Wij gebruiken in deze context geen cookies of soortgelijke technologieën.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons legitieme belang (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) bij het zo optimaal mogelijk ontwerpen van onze website. Omdat de door ons gebruikte dienstverlener zich in het hierboven genoemde derde land Nieuw-Zeeland bevindt, zijn wij verplicht om een ​​passend niveau van gegevensbescherming voor de ontvanger te garanderen. Dit wordt bereikt door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45 AVG.

Gegevens verwerken uit de contacten van onze klanten

Als we met onze klanten samenwerken, verwerken we doorgaans de volgende gegevens: uw naam, uw werkgever, uw functie binnen het bedrijf en uw adres- en contactgegevens.

De doeleinden van de verwerking zijn het initiëren en uitvoeren van het contract. Dit omvat met name het maken van aanbiedingen, het verwerken van uw bestellingen, evenals de kwaliteitsborging, facturering en financiële boekhouding.

Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, geven wij uw gegevens door aan overheidsinstanties, zoals de belastingdienst of de douane. Tijdens het transport van uw bestellingen geven wij de benodigde gegevens door aan verzend-, transport- en logistieke dienstverleners. Hetzelfde geldt voor betalingsdienstaanbieders. Er vindt geen overdracht naar derde landen plaats.

De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. In dit geval is ons legitieme belang het aangaan en uitvoeren van contracten met uw werkgever. Als u een zelfstandige bent, is de wettelijke basis artikel 6, lid 1, onder b), AVG, het contract dat wij rechtstreeks met u sluiten of hebben gesloten. Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de samenwerking. Als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens voor een langere periode te bewaren (bijvoorbeeld facturen of zakelijke brieven), bewaren we uw gegevens gedurende maximaal 10 jaar na deze periode.

Omgaan met gegevens van contactpersonen bij leveranciers en dienstverleners

Als we samenwerken met leveranciers en dienstverleners, verwerken we doorgaans de volgende gegevens: uw naam, uw werkgever, uw functie binnen het bedrijf, evenals uw adres en uw contactgegevens.

De doeleinden van de verwerking zijn de selectie van leveranciers en dienstverleners, contractuitvoering, inkoop, kwaliteitsborging, financiële boekhouding en andere.

Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, geven wij uw gegevens door aan overheidsinstanties, zoals de belastingdienst of de douane. Er vindt geen overdracht naar derde landen plaats.

De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. In dit geval is het ons legitieme belang om uw werkgever de opdracht te geven diensten te verlenen of goederen te leveren; u bent bij ons als contactpersoon vermeld. Als u een zelfstandige bent, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b AVG, het contract dat wij rechtstreeks met u sluiten of hebben gesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van onze samenwerking. Als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens voor een langere periode te bewaren (bijvoorbeeld facturen of zakelijke brieven), bewaren we uw gegevens gedurende maximaal 10 jaar na deze periode.

Verwerking van uw gegevens in de applicatiecontext

Met betrekking tot onze omgang met gegevens in het kader van sollicitaties verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsinformatie op onze carrièrewebsite https://abzufrigo.de.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tenzij hierboven anders vermeld voor individuele verwerking, onthouden wij ons van elke geautomatiseerde besluitvorming.

Overdracht van persoonlijke gegevens naar niet-EU-landen, serverlocatie

Met uitzondering van het gebruik van Matomo (zie hierboven) verzenden wij in het kader van onze website geen persoonlijke gegevens buiten Europa. De webserver die wij gebruiken bevindt zich in Duitsland.

Verplichting om gegevens te verstrekken

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website gebruikt. Onze pagina's zijn echter niet toegankelijk zonder uw IP-adres op te geven. Een abonnement op de nieuwsbrief is bovendien alleen mogelijk als u uw e-mailadres opgeeft.

Uw rechten

Als u een recht wilt uitoefenen waarop u recht heeft, neem dan contact met ons op als verwerkingsverantwoordelijke via de hierboven verstrekte contactgegevens of gebruik een van de andere manieren die wij aanbieden om ons berichten te sturen dit bericht te laten.

Recht op informatie

Volgens artikel 15 AVG heeft u het recht om van ons bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als dit het geval is, heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op verdere informatie vermeld in artikel 15 AVG.

Recht op correctie/aanvulling

Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens die u betreffen, corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u bovendien het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen. Wij zijn verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen als aan de relevante vereisten van artikel 17 AVG wordt voldaan. Voor details verwijzen wij naar artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking

In overeenstemming met artikel 18 AVG heeft u, onder bepaalde voorwaarden, het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

Recht op gegevensportabiliteit

Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht om de persoonlijke gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat en hebt u de recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG of artikel 9, lid 2, onder 1, onder b AVG en de de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures.

Recht om toestemming in te trekken

Volgens artikel 7 AVG heeft u het recht om uw toestemming op elk moment en zonder opgave van redenen in te trekken. Houd er rekening mee dat een intrekking alleen van toepassing is op de toekomst en geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de in het verleden uitgevoerde verwerking.

Recht om bezwaar te maken

Als wij ons legitieme belang als rechtsgrondslag noemen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, heeft u recht op het volgende recht van bezwaar in overeenstemming met artikel 21 van de AVG.

Volgens artikel 21 AVG heeft u recht tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, gebaseerd op artikel 6, lid 1. e of f DSGVO om bezwaar in te dienen; Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken om directe reclame te maken, heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u met het oog op dergelijke reclame; Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.Klachtrecht

Volgens artikel 77 AVG heeft u, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Dit recht bestaat met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen op elk moment te wijzigen. Let op de actuele versie van deze gegevensbeschermingsinformatie.