Frigotechnik Handels-GmbH

RuhrstraŖe 111
22761 Hamburg

Telefoon: +49 40 540088-3
Telefax: +49 40 540088-87
info(at)frigotechnik.de

Managing Director:
Kuno Holz, Joachim Holz, Imre Tessenyi

Kantoor:
Hamburg

Registratienummer:
HRB26101

Belasting nummer:
41/724/02254

Algemene voorwaarden:
AGB.pdf

BTW nummer:
DE 118550276

Copyright:
De website en inhoud hiervan zijn onderworpen aan www.frigotechnik.de © copyright van Frigotechnik. Alle rechten zijn voorbehouden.

Disclaimer:
Met oordeel van de rechtbank in Hamburg is op 12 Mei 1998 besloten dat het plaatsen van linken verantwoord moet worden aan Frigotechnik. Dit kan alleen voorkomen worden door zich nadrukkelijk te distantiŽren van deze inhoud. Wij benadrukken dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiŽren wij ons nadrukkelijk van alle inhoud en gelinkte pagina's en geven geen goedkeuring voor de inhoud hiervan. Deze verklaring geldt voor al onze pagina's gekoppeld naar linken van andere sites.

Realisatie
Informenta e.K.
www.informenta.de


Privacyverklaring volgens de DSGVO

 I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

 Frigotechnik Handels-GmbH
 Ruhrstrasse 111
 22761 Hamburg
 
 Telefoon: 040 540088-3
 Fax: 040 540088-87
 E-mail: info (at) frigotechnik.de
 
 
II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:
 
 Martin Hansen
 E-Mail: ÷ffnet ein Fenster zum Versenden der E-Maildatenschutz(at)ghc.de
 
 
III.  Algemene informatie over gegevensverwerking
 

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en services te bieden.  De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker.  Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.
 

 • Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 par. 1 lid a algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6, par. 1 lid b DSGVO als juridische basis.  Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.
 
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6, par. 1 lid c DSGVO als juridische basis.
 
In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 par. 1 lid d DSGVO als juridische basis.
 
Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, dient artikel 6 par. 1 lid f DSGVO als juridische basis voor verwerking.
 

 • Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwijderd.  Bovendien kan in dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.  Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.
 
 
IV. Beschikbaarheid van de website en creatie van logbestanden
 

 • Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.
 
De volgende gegevens worden hier verzameld:
 
 (1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 
 (2) Het besturingssysteem van de gebruiker
 
 (3) De internetserviceprovider van de gebruiker
 
 (4) Het IP-adres van de gebruiker
 
 (5) Datum en tijdstip van toegang
 
 (6) Websites waarvan het systeem van de gebruiker naar onze website komt
 
 (7) Websites toegankelijk via het systeem van de gebruiker via onze website
 
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.  Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.
 

 • Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 lid f DSGVO.
 

 • Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de verbinding van de website met de computer van de gebruiker mogelijk te maken.  Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie.
 
Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen.  Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.  Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.
 
Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens vastgelegd in artikel 6 par.1 lid f DSGVO.
 

 • Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.  In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.
 
In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit uiterlijk na 30 dagen het geval.  Een extra opslag is mogelijk.  In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de inbellende client niet langer mogelijk is.
 

 • Oppositie en verwijdermogelijkheid

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website.  Er is dus geen bezwaar mogelijk van de kant van de gebruiker.
 
 
V. Gebruik van cookies
 

 • Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies.  Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker.  Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker.  Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geÔdentificeerd wanneer de website wordt heropend.
 
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken.  Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geÔdentificeerd, zelfs na een pagina-einde.

De volgende cookies worden gebruikt voor een vlekkeloze weergave van onze online services:

Cookie: PHPSESSID
Procedure: einde van de sessie
Doel: identificatie van PHP-sessies

Cookie: cookieconsent_status
Procedure: na een jaar
Doel: Sla hier uw gewenste cookie instellingen op.

Cookie: fe_typo_user
Procedure: einde van de sessie
Doel: Bewaar uw cookie instellingen voor een volgende sessies en laat dus de weergave van beveiligde pagina's toe na het inloggen.

 • Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, par. 1, lid f DSGVO.
 

 • Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken.  Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies.  Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde.

De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken en worden niet doorgegeven aan derden.
 
Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 par. 1 lid f DSGVO.
 

 • Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan ons verzonden.  Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies.  Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken.  Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.  Dit kan ook automatisch worden gedaan.  Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

 
VI.  nieuwsbrief
 

 • Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief.  De gegevens van de invoer worden naar ons verzonden wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief.  Dit zijn: kantoor, klantnummer, e-mailadres, aanhef, voornaam, naam
 
Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij registratie:
 
 (1) IP-adres van de aanroepende computer
 
 (2) Datum en tijdstip van registratie
 
Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar dit privacybeleid.
 
In verband met de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, is er geen bekendmaking van de gegevens aan derden.  De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.
 

 • Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 lid  een GDPR.
 

 • Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.
 

 • Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.  Het e-mailadres van de gebruiker en de andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, worden daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.
 

 • Opzegging en verwijdermogelijkheid

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beŽindigd.  Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.
 
Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

 
VII. Registratie in de online winkel
 

 • Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke informatie voor de online winkel te verstrekken.  De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagen.  Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats.  De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:
 
 - Bedrijf, straat, stad, land, telefoonnummer / faxnummer, e-mailadres
 
Op het moment van registratie worden de volgende gegevens ook opgeslagen:
 
 (1) Het IP-adres van de gebruiker
 
 (2) Datum en tijdstip van registratie
 
Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker om deze gegevens te verwerken verkregen.
 

 • Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 lid  een GDPR.
 
Als de registratie dient ter uitvoering van een contract waarvan de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, van het Reglement.  b DSGVO.
 

 • Doel van de gegevensverwerking

Gebruikersregistratie is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.
 
De persoonlijke gegevens zijn vereist voor de uitvoering van klantgerelateerde bestelprocessen.
 

 • Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.
 
Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.
 

 • Oppositie en verwijdermogelijkheid

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren.  U kunt op elk moment de opgeslagen gegevens over u wijzigen.
 
De verwijdering en wijzigingen van de persoonlijke gegevens kunnen worden geregeld via een informele e-mail aan zentral@frigotechnik.de.
 
 
VIII. E-mail contact

 

 • Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website worden e-mailadressen op verschillende subpagina's gepubliceerd om contact met ons op te nemen.  De persoonlijke gegevens van de afzender die naar deze e-mailadressen worden verzonden, worden opgeslagen.  In deze context is er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden.  De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.
 

 • Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, par. 1 lid f DSGVO.  Als de e-mail contact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lid b DSGVO.
 

 • Doel van de gegevensverwerking

In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.
 

 • Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.  Voor de per e-mail verzonden persoonlijke gegevens is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beŽindigd.  Het gesprek wordt beŽindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.
 

 • Oppositie en verwijdermogelijkheid

Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.  In zo'n geval kan het gesprek niet doorgaan.
 
Het bezwaar tegen de opslag van de persoonlijke gegevens moet worden verzonden naar hetzelfde e-mailadres als waarmee het oorspronkelijke contact was gemaakt.
 
Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.
 
 
IX.  Gebruik van webservices van derden

 

 • Gebruik Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven.  Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers.  Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google raadpleegt u het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).  Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het privacycentrum.
 

 • Youtube-video's gebruiken

Op sommige van onze websites plaatsen we YouTube-video's.  De bijbehorende plug-ins worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.  Wanneer u een pagina bezoekt met de YouTube-invoegtoepassing, maakt deze verbinding met de servers van YouTube.  YouTube wordt op de hoogte gehouden van de pagina's die u bezoekt.  Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen.  Dit kan worden voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.
 
Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over het gedrag van gebruikers.
 
Iedereen die de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft uitgeschakeld, hoeft dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van YouTube-video's.  YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies.  Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.
 
Voor meer informatie over gegevensbescherming op "Youtube", zie het privacybeleid van de provider op: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/
 

 • Scriptbibliotheken gebruiken

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk te maken in browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken op deze website, zoals:  Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/).  Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meerdere keren laden te voorkomen.  Als de browser geen Google Web-lettertypen ondersteunt of toegang verbiedt, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.
 
De aanroep van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek.  Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of en zo ja voor welke doeleinden - dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.
 
Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/
 
 
X. Rechten van de betrokkene
 
Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de DSGVO en hebt u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke persoon:
 

 • Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.
 
Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:
 
 (1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 
 (2) de categorieŽn van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 
 (3) de ontvangers of categorieŽn van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
 
 (4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 
 (5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende u, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 
 (6) het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 
 (7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;
 
 (8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering uit hoofde van artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.
 
 U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke informatie betrekking heeft op een derde land of een internationale organisatie.  In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met.  Art 46 GDPR in verband met de overdracht.
 

 • Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn.  De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.
 

 • Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:
 
 (1) als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie betwist gedurende een bepaalde periode die de controller in staat stelt om de juistheid van uw persoonlijke informatie te verifiŽren;
 
 (2) de verwerking onwettig is en u weigert de verwijdering van de persoonlijke gegevens om in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens te eisen;
 
 (3) de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 
 (4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 (1) AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke verantwoordelijk zijn opwegen tegen uw redenen.
 
Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.
 
Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.
 

 • Recht op annulering

 
Verplichting om te verwijderen
 
U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:
 
 (1) Persoonsgegevens betreffende u zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 
 (2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking volgens artikel 6 par. 1 lid  a of artikel 9 par. 2  DSGVO en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.
 
 (3) Volgens artikel 21 lid 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking, of u maakt volgens  artikel 21 lid 2 DSGVO bezwaar tegen verwerking.
 
 (4) Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 
 (5) De schrapping van persoonsgegevens met betrekking tot u wordt vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 
 (6) De persoonlijke gegevens betreffende u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8 (1) AVG.
 
informatie aan derden
 
Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG neemt het passende maatregelen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs te informeren die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat ze zijn aangetast, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten Personen die verzoeken om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieŽn of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.
 
Uitzonderingen
 
Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is
 
 (1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 
 (2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door de wet van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag waardoor de voor de verwerking verantwoordelijke was;
 
 (3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder  h en i en artikel 9 (3) GDPR;
 
 (4) voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig art.  Artikel 89, lid 1 AVG, voorzover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk of ernstig kan beÔnvloeden, of
 
 (5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 

 • Recht op informatie

 
Als u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van verwerking tot de verwerkingsverantwoordelijke hebt, is hij / zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking, tenzij: dit blijkt onmogelijk of gaat gepaard met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht aan de verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geÔnformeerd.
 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat.  Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:
 
 (1) de verwerking op toestemming volgens art.  Artikel 6 par. 1 lit.  een GDPR of artikel 9 par. 2 DSGVO of een contract volgens artikel 6 par. 1 lid b DSGVO is gebaseerd en
 
 (2) de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.
 
Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.  Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.
 
Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

 • Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens bezwaar te maken, die op grond van artikel 6 par. 1 lid e of f DSGVO zijn verzameld; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
 
De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens van u niet langer verwerken tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 
Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties;  dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe mail.
 
Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
 
Ongeacht richtlijn 2002/58 / EG hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.
 

 • Recht om de verklaring inzake gegevensbeschermingverklaring in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken.  De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

 • Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is.  Dit is niet van toepassing als de beslissing
 
 (1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de controller,
 
 (2) toegestaan is volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of
 
 (3) met uw uitdrukkelijke toestemming.
 
 Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieŽn van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 GDPR, tenzij artikel 9, par. 2, lid a of g DSGVO van toepassing is en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
 
Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, te handhaven, om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en gehoord te worden over het besluit.
 

 • Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gevestigd is, op de werkplek of op de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens van u volgens de DSGVO is overtreden.
 
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 van de AVG.